Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie heeft in juli 2005 minder omgezet dan in dezelfde maand van het jaar ervoor. Hogere afzetprijzen en een werkdag minder hadden een tegengesteld effect op de omzet. Per saldo bleef het volume van de gemiddelde dagomzet nagenoeg gelijk. Het volume van de gemiddelde dagproductie was echter lager, evenals de waarde van de orderontvangst.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(juli 2005 t.o.v. juli 2004)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Minder omzet in juli

In juli 2005 heeft de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. De omzet is 2,5 procent lager uitgekomen dan in juli 2004. Maar juli telt in 2005 een werkdag minder dan in het jaar ervoor, wat een negatief effect op de omzet had. Daarentegen hadden de hogere afzetprijzen een positief effect. Worden het werkdageffect en het prijseffect verrekend, dan blijkt dat het volume van de gemiddelde dagomzet vrijwel gelijk is gebleven.

De groei van de buitenlandse omzet is al sinds januari 2004 groter dan die van de binnenlandse omzet. In juli 2005 waren de buitenlandse verkopen ruim 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume van de gemiddelde dagomzet op de exportmarkten kwam ruim 4 procent hoger uit. Maar op de binnenlandse markt was de omzet ruim 8 procent lager. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet in eigen land nam af en wel met bijna 7 procent.

Orderontvangst lager

De waarde van de orderontvangst vertoont in 2005 een grillig verloop. Zo was er in mei een lichte toename, maar die in juni was weer lager dan in juni 2004. Ook in juli 2005 was de waarde van de orderontvangst lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ten opzichte van juli 2004 was de waarde van de orderontvangst bijna 8 procent lager.

Verbruiks- en afzetprijzen niet verder gestegen

De verbruiks- en afzetprijzen zijn van juni op juli niet meer verder gestegen. Al ongeveer twee jaar waren de verbruiks- en afzetprijzen bijna elke maand hoger dan de maand ervoor. Met deze pas op de plaats in juli 2005 lag het niveau van de verbruiksprijs toch nog ruim 4 procent boven dat van juli 2004. Hetzelfde beeld vertoonde de prijs van geïmporteerde grond- en hulpstoffen, die in juli 2005 bijna 4 procent duurder waren.

De afzetprijs lag 2,5 procent boven die van juli 2004. Op de binnenlandse markt was de afzetprijs ruim 3 procent hoger en exportproducten waren ruim 2 procent duurder.

Productie lager

In juli 2005 was het volume van de gemiddelde dagproductie bijna 3 procent lager dan dat van juli het jaar ervoor. Ook in juni en mei bleek de productie lager dan in de overeenkomstige maand een jaar eerder, al was de afname in deze maanden kleiner dan in juli.

Het volume van de gemiddelde dagproductie over het tweede kwartaal is iets lager uitgekomen dan in het tweede kwartaal van 2004. Deze kleine afname doet zich voor na vijf kwartalen waarin de productie telkens groter was dan in het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder.

Volume bruto toegevoegde waarde weer hoger

Het volume van de bruto toegevoegde waarde van deze branche is in het eerste kwartaal van 2005 bijna 0,5 procent hoger uitgekomen dan in het eerste kwartaal van 2004. Dit is het vijfde kwartaal op rij waarin het volume van de bruto toegevoegde waarde hoger was dan een jaar eerder. Ten opzichte van 2003, was er in 2004 een toename van het volume van de bruto toegevoegde waarde van ruim 2,5 procent.

Omzet, productie en prijzen (juli 2002–juli 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (juli 2002–juli 2005)