Oordeel en verwachtingen: textiel-, kleding- en lederindustrie

De Conjunctuurtest van augustus 2005 laat een verbeterd beeld zien in de textiel-, kleding- en lederindustrie. De orderontvangsten stegen en de tevredenheid over de orders en orderpositie nam flink toe. Voor de nabije toekomst verwachten de ondernemers vrijwel geen verandering van de productie.

Meer orders, meer tevredenheid

Er werden van juni op juli zowel op de binnenlandse als de buitenlandse markt meer orders ontvangen. De ondernemers waren aanzienlijk beter gestemd over de ontvangen orders. Ook het oordeel over de orderpositie verbeterde fors. De index van de orderpositie steeg flink en komt uit op 82,4 (juli 2000=100). Eén op de vijf ondernemers kampte naar eigen zeggen met te grote voorraden gereed product.

Geen verandering productie verwacht

Voor augustus tot en met oktober 2005 verwachten de fabrikanten een vrijwel gelijke productie. Ook de verkoopprijzen zullen volgens hen nauwelijks wijzigen.

Nog altijd sombere verwachtingen over personeelssterkte

Per saldo verwacht bijna een kwart van de ondernemers in de periode augustus tot en met oktober in het personeelsbestand te moeten snijden. De producenten verwachten al sinds juni 2001 een afname van het aantal werknemers.

Verwachting voor augustus tot en met oktober 2005

Verwachting voor augustus tot en met oktober 2005