Beroepsvisserij en viskweek

Hogere visaanvoer door haringvangst
De aanvoer van verse haring in 2003 is bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. De verbeterde haringstand in de Noordzee draagt bij aan de toegenomen haringvangst. In het begin van de jaren tachtig was er nog een vangstverbod van haring. De kabeljauwvisserij is ongunstig. Ook de vangsten van platvis lopen terug. De totale aanvoer van platvis was in 2003 voor het vierde jaar op rij lager. In tien jaar tijd is de aanvoer van tong en schol met bijna 40 procent afgenomen.

In 2003 is 540 miljoen kilo vis in Nederlandse havens aan land gebracht. Dat is 13 procent meer dan in 2002 en iets meer ten opzichte van de gemiddelde aanvoer over de laatste vijf jaar. Nederlandse en buitenlandse vissers brachten in 2003 maar liefst een kwart meer verse vis aan de wal dan in het jaar daarvoor.

De Nederlandse vissersvloot bestaat uit ongeveer 500 zeeschepen. Urker kotters en trawlers uit Scheveningen nemen het overgrote deel van de visserijproductie voor hun rekening.

Lagere afslagprijzen voor visDe garnalenprijs lag in 2003 bijna een kwart onder het niveau van 2002. Garnalenvissers kregen in 2003 minder dan 3 euro voor een kilo voor dit schaaldiertje. De prijzen van de meeste vissoorten waren in 2003 lager dan een jaar eerder. Vishandelaren betaalden minder voor tong en tarbot. De afslagprijs van een kilo schol steeg wel.

Productiewaarde aquacultuur neemt toeDe kwekerijproductie van consumptievis neemt langzaam toe. Het is economisch haalbaar paling, forel en meerval te kweken. Een aantal andere vissoorten, zoals tilapia, zijn in opkomst voor de kwekerij. Viskwekerij kan de verkleinde aanvoer van een aantal vissoorten uit de traditionele visvangst aanvullen.

Schelpdiervisserij - een typisch Zeeuwse bezigheid - staat sterk onder druk. De jaarlijkse aanvoer van mosselen is in deze eeuw aanmerkelijk lager dan in de voorgaande jaren. Desondanks is de waarde van de aangevoerde mosselen hoger dan op het eind van de vorige eeuw.