Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie heeft ook in juni 2005 weer meer omgezet dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. De toename van de omzet komt deels door hogere afzetprijzen en deels door een groter volume van de gemiddelde dagomzet. Het volume van de gemiddelde dagproductie was echter vrijwel gelijk. De waarde van de orderontvangst was iets lager dan in juni 2004.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(juni 2005 t.o.v. juni 2004)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Meer omzet

Al anderhalf jaar heeft de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie bijna elke maand meer omgezet dan in de overeenkomstige maand een jaar eerder. Ook in juni 2005 werd deze trend gecontinueerd. Mede dankzij hogere afzetprijzen is de omzet bijna 6 procent hoger uitgekomen dan in juni 2004. Wordt het prijseffect verrekend, dan blijkt dat het volume van de gemiddelde dagomzet bijna 2 procent groter was.

De groei van de buitenlandse omzet is al sinds februari 2004 groter dan die van de binnenlandse omzet. In juni 2005 waren de buitenlandse verkopen 8 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume van de gemiddelde dagomzet op de exportmarkten kwam ruim 4,5 procent hoger uit. Hoewel de omzet op de binnenlandse markt bijna 2,5 procent groter was, nam het volume van de gemiddelde dagomzet toch met 2 procent af.

Met de junicijfers is de omzet in het tweede kwartaal van 2005, dat twee werkdagen meer telde, bijna 9 procent hoger uitgekomen dan in het tweede kwartaal van 2004. Het volume van de gemiddelde dagomzet was bijna 1,5 procent groter. De buitenlandse omzet nam met 11 procent toe en het bijbehorende exportvolume was gemiddeld per dag ruim 4 procent groter. Op de binnenlandse markt is nog ruim 5 procent meer omgezet, maar het volume van de gemiddelde dagomzet in Nederland nam met bijna 2,5 procent af.

Orderontvangst lager

De waarde van de orderontvangst vertoonde in de eerste helft van 2005 een grillig verloop. Na een lichte toename in mei, nam deze in juni 2005 weer af. De waarde van de orderontvangst was toen ruim 6 procent lager dan in juni 2004.

Op kwartaalbasis blijkt dat de orderontvangst wat is teruggelopen. In het tweede kwartaal van 2005 was de waarde van de orderontvangst ruim 2 procent lager dan in het overeenkomstige kwartaal van het jaar daaraan voorafgaand.

Verbruiksprijs weer gestegen

De verbruiksprijs is van mei op juni weer gestegen. Hierdoor lag de verbruiksprijs in juni 2005 bijna 6 procent hoger dan een jaar eerder. De afzetprijs lag ruim 3,5 procent boven het prijsniveau van juni 2004. Gemiddeld over het tweede kwartaal was de verbruiksprijs ruim 5 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2004 en de afzetprijs was ruim 3,5 procent hoger.

Productie nagenoeg gelijk

In juni 2005 was het volume van de gemiddelde dagproductie vrijwel gelijk aan dat van juni het jaar ervoor. Ook over het gehele tweede kwartaal is het volume van de gemiddelde dagproductie nagenoeg gelijk dat van het tweede kwartaal van 2004. Deze stabilisatie doet zich voor na vijf kwartalen waarin de productie telkens groter was dan in het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder.

Volume bruto toegevoegde waarde weer hoger

Het volume van de bruto toegevoegde waarde van deze branche is in het eerste kwartaal van 2005 bijna 0,5 procent hoger uitgekomen dan in het eerste kwartaal van 2004. Dit is het vijfde kwartaal op rij waarin het volume van de bruto toegevoegde waarde hoger was dan een jaar eerder. Ten opzichte van 2003, was er in 2004 een toename van het volume van de bruto toegevoegde waarde van ruim 2,5 procent.

Omzet, productie en prijzen (juni 2002–juni 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (mei 2002–mei 2005)