Statistisch Bulletin no. 25

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeidsmarkt, Internationale handel, Dienstverlening, Conjunctuurgegevens, Financiële instellingen en markten, Prijzen.