Regional indicators for the allocation of the Structural Funds Objective 1 regions

Het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds is één van de fondsen waarmee de Europese Unie (EU) economisch zwakke regio's ondersteunt. Het artikel: "Regional indicators for the allocation of the Structural Funds Objective 1 regions" heeft betrekking op de regio's met een grote ontwikkelingsachterstand, de zogenaamde doelstelling 1 regio's. De EU stelt in de periode tussen 2000 en 2006 circa 136 miljard euro beschikbaar voor de ondersteuning van deze regio's. In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het CBS een toelichting geschreven op de statistische indicatoren die worden gebruikt voor de vaststelling van de doelstelling-1 regio's. Op dit moment wordt hiervoor het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking in koopkrachtpariteiten gebruikt. Gezien de doelstellingen van de EU wordt aangegeven dat er voor deze indicator ook alternatieven zijn. De aangedragen alternatieven geven een betere indicatie van de regio's met een ontwikkelingsachterstand.

Statistics in focus, Theme 1, 1-2002: Regions: Regional gross domestic product in the European Union

Statistics in focus, Theme 1, 2-2000: Regions: Regional gross domestic product in Central European candidate countries

Statistics in focus, Theme 1, 4-2002: Regions: Regional household accounts in the European Union and candidate countries 1999

Statistics in focus, Theme 2, 32-2002: Prices and purchasing power parities: Purchasing power parities and relatedeconomic indicators for EU, EFTA and candidate countries