Knowledge indicators based on Satellite Accounts

Het monitoren van kennis in de Europese economieën gebeurt momenteel aan de hand van losse, niet op elkaar afgestemde, indicatoren. Door deze indicatoren te baseren op het stelsel van nationale rekeningen kunnen investeringen in de kennisinfrastructuur beter in kaart worden gebracht.