Metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie heeft, mede dankzij een werkdag meer, ook in april 2005 weer meer omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. Ook is een deel van de toename van de omzet te verklaren uit de hogere afzetprijzen. Maar het volume van de gemiddelde dagomzet is kleiner dan in april 2004 en dat van de gemiddelde dagproductie was bijna gelijk aan dat van april vorig jaar. Daarentegen was de waarde van de orderontvangst weer lager dan in april 2004.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(april 2005 t.o.v. april 2004)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Meer euro’s, minder volume

Al ruim een jaar heeft de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie nagenoeg elke maand meer omgezet dan in de overeenkomstige maand een jaar eerder. Dit beeld zien we ook in april 2005. Dankzij een werkdag meer en hogere afzetprijzen is de omzet bijna 8 procent hoger uit gekomen dan in april 2004. Als deze prijs- en werkdageffecten worden verrekend, resteert het volume van de gemiddelde dagomzet. Dit volume blijkt dan juist bijna 1 procent kleiner te zijn dan in april vorig jaar.

Net als in 2004 en in het eerste kwartaal van 2005 was ook in april de groei van de buitenlandse omzet groter dan die van de binnenlandse omzet. De buitenlandse verkopen waren 11 procent hoger en het volume van de gemiddelde dagomzet op de exportmarkten kwam ook positief uit en wel op ruim 2 procent. De binnenlandse omzet liep met ruim 4,5 procent op, maar het bijbehorende volume van de gemiddelde dagomzet was bijna 5 procent kleiner.

Orderontvangst neemt weer af

Na maart is april de tweede maand in 2005 waarin de waarde van de orderontvangst is afgenomen. De waarde van de orderontvangst was in april 5 procent lager dan in april vorig jaar. Met name die van de ontvangen orders uit het buitenland liep terug en kwam bijna 7 procent lager uit. Die van de orders uit Nederland was 2 procent lager.

Prijzen blijven stijgen

Zowel de verbruiks- als de afzetprijzen blijven alsmaar stijgen. In april 2005 was de totale verbruiksprijs 5 procent hoger dan een jaar eerder. De afzetprijs lag ruim 3,5 procent boven het prijsniveau van maart 2004.

Productie nagenoeg gelijk

In maart 2005 was het volume van de gemiddelde dagproductie bijna 2 procent kleiner dan in maart vorig jaar. Dat was voor het eerst sinds januari 2004 dat het volume van de gemiddelde dagproductie afnam. In april is het volume van de gemiddelde dagproductie vrijwel gelijk aan dat van april vorig jaar.

Volume bruto toegevoegde waarde weer hoger

Het volume van de bruto toegevoegde waarde van deze branche is in het vierde kwartaal van 2004 bijna 1,5 procent hoger uitgekomen dan in het vierde kwartaal van 2003. Dit is inmiddels het vierde kwartaal op rij waarin het volume van de bruto toegevoegde waarde hoger was dan een jaar eerder. Vanaf het derde kwartaal van 2001 nam dit volume juist telkens af ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Door deze groeicijfers was in 2004 het volume van de bruto toegevoegde waarde bijna 3 procent hoger dan in 2003.

Omzet, productie en prijzen (april 2002–april 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen