Discussion papers

Papers in deze reeks gaan over methoden, processen en informatietechnologische- en conceptuele onderwerpen die relevant zijn voor het werkterrein van het CBS. Ze beschrijven het resultaat van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek dat CBS-ers, al dan niet samen met externen, hebben uitgevoerd. De reeks is niet bedoeld om CBS-cijfers te publiceren en de cijfers in de papers zijn dus niet als officiële CBS-uitkomsten aan te merken. De papers verschijnen onregelmatig. U kunt een gratis e-mail-abonnement op de reeks nemen.