Textiel-, kleding- en lederindustrie

De Conjunctuurtest van mei 2005 laat een licht verbeterd beeld zien in de textiel-, kleding- en lederindustrie. De orderontvangsten stegen en ook het oordeel hierover verbeterde iets. De ondernemers bleven niettemin onveranderd negatief gestemd over de orderpositie. Voor de nabije toekomst verwachten ze een lichte afname van de productie.

Orderontvangsten toegenomen

Van maart op april ontvingen de ondernemers meer orders door een toename van de buitenlandse orderontvangsten. Normaal gesproken worden in deze tijd van het jaar juist iets minder orders ontvangen. Het oordeel over de orderontvangsten verbeterde, hoewel de ondernemers nog altijd onveranderd negatief oordeelden over de orderpositie. Dit blijkt ook uit de index van de orderpositie, die met 80,3 (juli 2000=100) weliswaar opnieuw iets steeg maar op een zeer laag niveau blijft liggen. Ongeveer één op de vijf ondernemers kampte naar eigen zeggen met te grote voorraden gereed product.

Lichte afname productie verwacht

Voor mei tot en met juli verwachten de fabrikanten een lichte afname van de productie. Dit gaat volgens de producenten gepaard met iets hogere verkoopprijzen.

Eén op de vijf ondernemers verwacht daling personeelssterkte

Ongeveer één op de vijf ondernemers verwacht in de periode mei tot en met juli in het personeelsbestand te moeten snijden. Sinds juni 2001 verwachten de producenten een afname van het aantal werknemers.

Verwachting voor mei tot en met juli 2005