Metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

De metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie heeft, ondanks een werkdag minder, ook in maart 2005 meer omgezet dan maart 2004. De laatste maanden zijn de groeipercentages wel kleiner geworden. Een deel van de omzettoename is te verklaren uit de hogere afzetprijzen. Ook het volume van de gemiddelde dagomzet is toegenomen. Maar dat van de gemiddelde dagproductie was voor het eerst sinds januari 2004 kleiner en de waarde van de orderontvangst was ook lager dan in maart 2004.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(maart 2005 t.o.v. maart 2004)

Ook weer meer omzet in maart

Al ruim een jaar heeft de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie nagenoeg elke maand meer omgezet dan in de overeenkomstige maand een jaar eerder. Wel zijn de groeipercentages de laatste maanden kleiner geworden. Ondanks een werkdag minder is de omzet in maart 2005 ruim 1,5 procent hoger uitgekomen dan in maart 2004. Deels is deze omzettoename toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. Na verrekening van prijs- en werkdageffect resteert het volume van de gemiddelde dagomzet, dat bijna 2 procent groter was dan in maart vorig jaar.

Nog steeds waren het, net als in 2004, vooral de buitenlandse verkopen die voor deze positieve resultaten zorgden. De buitenlandse omzet was namelijk ruim 3,5 procent hoger en het volume van de gemiddelde dagomzet op de exportmarkten kwam ruim 4,5 procent hoger uit. Daarentegen liep de binnenlandse omzet met ruim 1,5 procent terug, terwijl het bijbehorende volume van de gemiddelde dagomzet ruim 2 procent kleiner was.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar was de omzettoename bijna 7 procent, terwijl het volume van de gemiddelde dagomzet ruim 3,5 procent hoger was dan in het eerste kwartaal van 2004. De buitenlandse omzet was ruim 9 procent hoger, bij een toename van 6,5 procent van het volume de gemiddelde dagomzet. Op de binnenlandse markt was de omzet bijna 3,5 procent hoger en bleef het volume van de gemiddelde dagomzet bijna gelijk.

Minder orders ontvangen

In maart 2005 was de waarde van de orderontvangst ruim 1,5 procent lager dan in maart vorig jaar. Met name die van de ontvangen orders uit het buitenland is ruim 1,5 procent teruggelopen, terwijl die van de orders uit Nederland nagenoeg gelijk bleef. Hiermee kwam de waarde van de orderontvangst uit het binnenland in het eerste kwartaal van 2005 ruim 2,5 procent hoger uit. De buitenlandse orderontvangst was 5 procent groter. Per saldo was de waarde van de totale orderontvangst bijna 3 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2004.

Prijzen weer hoger

Zowel de verbruiks- als de afzetprijzen zijn in maart gestegen, evenals in de voorgaande maanden. In maart 2005 was de totale verbruiksprijs 7 procent hoger. De afzetprijs lag ruim 4 procent boven het prijsniveau van maart 2004.
In het eerste kwartaal waren de producten van deze branche gemiddeld ruim 4,5 procent duurder dan een jaar eerder. De verbruiksprijs was zelfs ruim 7,5 procent hoger.

Productie lager

Voor het eerst sinds januari 2004 is het volume van de gemiddelde dagproductie afgenomen. In maart 2005 was het volume van de gemiddelde dagproductie bijna 2,5 procent kleiner dan in maart vorig jaar. Door deze afname in maart was het volume van de gemiddelde dagproductie in het eerste kwartaal vrijwel gelijk aan dat van het eerste kwartaal vorig jaar.

Volume bruto toegevoegde waarde weer hoger

Het volume van de bruto toegevoegde waarde van deze branche is in het vierde kwartaal van 2004 bijna 1,5 procent hoger uitgekomen dan in het vierde kwartaal van 2003. Dit is inmiddels het vierde kwartaal op rij waarin het volume van de bruto toegevoegde waarde hoger was dan een jaar eerder. Vanaf het derde kwartaal van 2001 nam dit volume juist telkens af ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Door deze groeicijfers was in 2004 het volume van de bruto toegevoegde waarde bijna 3 procent hoger dan in 2003.

Omzet, productie en prijzen (maart 2002–maart 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)