Ophogen op opnameniveau

Ophogen op opnameniveau van gegevens van de landelijke medische registratie gekoppeld met de GBA.