Door omstandigheden vaak geen of één kind

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2005