Statistisch Bulletin no. 02

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeidsmarkt, Bouwnijverheid, Internationale handel, Financiële instellingen en markten, Prijzen.