Jaarboek onderwijs in cijfers 2005

Vandaag verschijnt het Jaarboek onderwijs in cijfers 2005. In dit boek heeft het CBS de meest actuele cijfers over onderwijs samengebracht in de vorm van korte artikelen, aangevuld met tabellen. Het boek is bedoeld als naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwijs in Nederland.

Opnieuw meer scholieren en minder scholen

Het aantal leerlingen en studenten in het door de overheid bekostigde onderwijs bedroeg in het schooljaar 2003/’04 bijna 3,6 miljoen. Dit is een stijging van 1 procent in vergelijking met het voorgaande schooljaar. Alleen het aantal scholieren in het basisonderwijs en de beroepsbegeleidende leerweg (voormalige leerlingwezen) is licht afgenomen.
Het aantal instellingen in het door de overheid bekostigde onderwijs is iets afgenomen. Vooral in het basisonderwijs daalde het aantal scholen. Ons land telde in het afgelopen schooljaar 7007 basisscholen, 32 minder dan in 2002/’03.

Uitgaven aan onderwijs

In 2002 hebben de publieke en private sector samen 24,7 miljard euro aan onderwijs uitgegeven. Een jaar eerder was dat 23,1 miljard euro. Het aandeel van de totale onderwijsuitgaven in het bruto binnenlands product bedroeg 5,5 procent. Dat is 0,1 procentpunt meer dan in 2001. Per hoofd van de bevolking werd ongeveer 1 500 euro uitgegeven aan onderwijs.

Verder in het Jaarboek onderwijs 2005

Andere onderwerpen die in het Jaarboek onderwijs aan bod komen, zijn:
- Na leerplicht nog vijf jaar naar school.
- Nog steeds sterke invloed opleiding ouders op schoolkeuze.
- Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief.
- Onderwijsniveau samenwonende partners.
- Kwaliteit van het werk in het onderwijs.
- Schoolkleur in Nederland.