Statistiek gemeentelijk afval; opzet van het onderzoek

Het artikel bespreekt de opzet van het CBS-onderzoek naar de ingezamelde hoeveelheden gemeentelijk afval in de periode vanaf 1993. Aan bod komen de toegepaste definities, de methode van gegevensinzameling, de berekening van de cijfers, hoe de de resultaten worden gepubliceerd en wie ze gebruiken.