Equivalentiefactoren 1995-2000

Equivalentiefactoren 1995-2000

Om de welvaart van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling beter met elkaar te kunnen vergelijken wordt het huishoudensinkomen gecorrigeerd met behulp van een equivalentieschaal. Deze speelt onder meer een rol bij de toetsing van het niveau van sociale-zekerheidsuitkeringen en bij de vaststelling van alimentatienormen. In deze publicatie wordt een geactualiseerde versie van de equivalentieschaal gepresenteerd.