Constructing a volume index for hospital services in the Netherlands

Dit artikel omschrijft de ontwikkeling van een hoeveelheidsindicator voor de productie van ziekenhuizen op basis van het aantal uit het ziekenhuis ontslagen patiënten gespecificeerd naar diagnose (1000 ICD-diagnoses) en leeftijd (7klassen). Als bron wordt de landelijke medische registratie (LMR) van Prismant gebruikt. Bediscussieerd worden de keuzes die gemaakt zijn, het resultaat en de toepassing van de indicator in de Nationale Rekeningen.