Wijziging productie-index van de industrie

Bij de publicatie van de productie-indexcijfers vanaf juli 2003 zijn enkele, deels methodologische, aanpassingen doorgevoerd. De effecten hiervan zijn ook teruggerekend over de eerder gepubliceerde reeksen. De nieuwe reeksen treft u hieronder aan. Deze zijn ook te vinden in de CBS-database StatLine op de website van het CBS.

De wijzigingen zijn het gevolg van drie factoren:

  • De jaarlijkse afstemming op de nieuwe Nationale rekeningen. De ontwikkeling van de toegevoegde waarde volgens de Nationale rekeningen 2002 is verwerkt in de uitkomsten van de productie-index van de industrie.
  • De invoering van een nieuwe berekeningsmethode voor de werkdag- en seizoencorrectie en de jaarlijkse berekening van seizoenfactoren. De nieuwe methode houdt beter rekening met productiviteitsverschillen tussen werkdagen en met de jaarlijks verschuivende regionale vakantiespreiding. Tot nu toe bemoeilijkte de vakantiespreiding een goede interpretatie van de jaar-op-jaarmutaties van juli en augustus voor een aantal regionaal geconcentreerde branches van de industrie.
  • De vijfjaarlijkse basisverlegging. Als basisjaar voor de productie-index geldt nu 2000, en niet langer 1995. Bij een dergelijke basisverlegging worden de gewichten van de afzonderlijke branches in het totaal van de industrie geactualiseerd. In 2000 heeft vooral de metaalindustrie een hoger gewicht en de aardolie-, chemie- en rubberindustrie een lager gewicht dan in 1995.

Het CBS heeft voor de periode januari 1995 tot en met juni 2003 de productie-indexcijfers van de industrie opnieuw berekend. In bijgaande twee tabellen zijn de aldus berekende cijfers van de industriële productie opgenomen.

Tabel 1: Volume-indexcijfers van de productie in de industrie (2000=100), gemiddelde dagproductie


  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Januari 83,6 82,0 83,0 92,0 90,2 93,0 93,3 91,2 90,6
Februari 85,4 84,2 87,4 92,2 90,5 97,6 99,4 96,4 96,5
Maart 88,8 89,6 91,3 96,7 97,8 102,1 103,6 102,0 100,8
April 85,8 88,3 90,4 93,4 94,4 99,0 100,4 100,0 97,9
 
Mei 91,2 91,0 92,8 96,7 96,9 103,4 103,0 101,0 100,3
Juni 90,1 91,1 93,2 95,6 98,0 103,1 103,5 101,7 99,4
Juli 82,0 83,5 84,2 87,8 89,6 93,4 94,3 91,4  
Augustus 80,5 81,3 83,5 83,9 86,7 90,1 88,2 87,1  
 
September 92,9 94,5 96,6 96,9 100,4 104,5 101,3 101,5  
Oktober 95,3 96,0 99,1 100,3 103,5 107,5 102,1 101,7  
November 94,6 94,7 98,3 98,1 103,7 106,8 103,3 103,0  
December 87,4 87,7 89,9 89,1 97,7 99,9 96,7 93,4  
 
Jaar 88,1 88,6 90,8 93,6 95,8 100,0 99,1 97,5  

Tabel 2: Volume-indexcijfers van de productie in de industrie (2000=100), gemiddelde dagproductie gecorrigeerd voor seizoeninvloeden


   1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Januari 87,5 86,2 87,9 97,6 95,9 99,0 99,8 97,7 97,4
Februari 87,6 86,2 89,3 93,8 91,7 98,7 100,6 97,7 97,6
Maart 87,3 88,0 89,4 94,2 94,9 98,8 100,2 98,4 97,1
April 85,2 88,0 90,4 93,6 94,5 99,1 100,2 99,4 97,1
 
Mei 88,9 88,6 90,4 94,0 94,2 100,3 99,9 97,8 96,9
Juni 87,2 88,6 91,0 93,2 95,2 99,7 99,9 98,2 96,0
Juli 88,4 89,5 90,1 93,8 95,7 99,8 100,7 97,5  
Augustus 88,8 89,5 92,2 93,0 96,3 100,4 98,5 97,4  
 
September 89,2 90,5 92,6 93,2 96,7 100,8 97,7 97,8  
Oktober 89,0 89,6 92,5 93,9 97,1 101,2 96,6 96,5  
November 89,3 89,4 92,8 92,7 98,0 100,9 97,7 97,3  
December 88,8 89,1 91,4 90,4 99,0 101,3 98,2 95,1  
 
Jaar 88,1 88,6 90,8 93,6 95,8 100,0 99,1 97,5