Veel uitkeringen onder niet-westerse allochtonen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2003