De spreiding van huishoudenspecifieke prijsindexcijfers tussen en binnen groepen van huishoudens

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de verschillen in prijsindices voor vier groepen van huishoudens: huishoudens met voornamelijk looninkomen,  huishoudens met voornamelijk winstinkomen, huishoudens met voornamelijk  overdrachtsinkomen anders dan pensioen en huishoudens met voornamelijk  pensioeninkomen.