Lijst van alle verschenen Occasional Papers

In de reeks Occasional papers worden onderwerpen beschreven die betrekking hebben op de Nationale rekeningen. Deze onderwerpen kunnen fundamenteel theoretisch van aard zijn, specifieke statistische problemen betreffen of analyses bevatten die uitgevoerd zijn met cijfers uit de Nationale rekeningen.De reeks is geschreven in de Engelse taal en is in eerste instantie bestemd voor gespecialiseerde gebruikers van de Nationale rekeningen.