Measuring Output from R&D Activities in Innovation Surveys

In augustus 2001 wordt in Seoul de jaarlijke ISI-conferentie gehouden (ISI staat voor International Statistical Institute). Er zijn daar twee soorten sessies: invited paper en contributed paper sessions. Eurostat organiseert een invited paper session met als titel "How to Measure R&D Output Statistically". Tijdens de sessie zullen drie artikelen worden gepubliceerd: één door de OESO, één door Statistics Canada en één door het CBS. Luuk Klomp zal namens het CBS het artikel Measuring Output from R&D Activities in Innovation Surveys presenteren.