Investeringen in de bouwnijverheid

Jaarlijks meet het CBS hoeveel er wordt geïnvesteerd door ondernemingen in de bouwnijverheid. De gegevens hiervoor worden verkregen uit twee verschillende bronnen, namelijk de grotere en de zogenoemde kleine ondernemingen. Ontvangen de grotere ondernemingen uitgebreide enquêteformulieren de kleine ondernemingen wordt op het formulier voor de productiestatistieken in verkorte vorm gevraagd naar de in het afgelopen jaar geïnvesteerde bedragen. Bij elkaar gevoegd geven deze twee bronnen een overzicht van de investeringen door alle bouwondernemers.

Downloads