De bouwmaterialenindustrie

De bouwmaterialenindustrie is sterk afhankelijk van de activiteit in de bouwnijverheid. Vanuit de bouwmaterialenindustrie bezien staan met name de timmerindustrie, de baksteen- en keramische dakpannenindustrie en de beton- en cementwarenindustrie aan de basis van bouwactiviteiten. Tevens behoren deze bedrijfstakken tot de belangrijkste bedrijfstakken binnen de bouwmaterialenindustrie.

Downloads