Twee op de drie jonge vrouwen lastiggevallen op straat

© Hollandse Hoogte / David Rozing
Van de vrouwen van 12 tot 25 jaar zegt 67 procent in 2021 het afgelopen jaar weleens te zijn lastiggevallen op straat. Ze zijn nagefloten of nageroepen, en soms ook achternagelopen. Nafluiten ervaren vrouwen als minst bedreigend, achternalopen als meest bedreigend. De meesten negeren het wanneer ze op straat worden lastiggevallen. Mannen hebben minder dan vrouwen te maken met straatintimidatie. Dit meldt het CBS.
De cijfers zijn afkomstig uit het CBS-onderzoek Belevingen 2021. Deze enquête is gehouden van begin februari tot en met medio april 2021. De cijfers over straatintimidatie hebben betrekking op de twaalf maanden voorafgaand aan het moment van enquêteren, dus de periode van februari tot half april 2020 tot en met februari tot half april 2021. Deze periode valt vrijwel helemaal binnen de coronapandemie. Aangezien het CBS in Belevingen 2021 het fenomeen straatintimidatie voor het eerst heeft onderzocht, kan op basis van dit onderzoek geen vergelijking met de situatie vóór corona worden gemaakt.

1 op de 3 jonge mannen te maken met straatintimidatie

Jonge vrouwen van 18 tot 21 jaar geven het vaakst aan op straat geïntimideerd te zijn. Bijna drie kwart van hen heeft hier weleens mee te maken gehad. Maar ook van de tienermeisjes tussen 14 en 18 jaar zegt ongeveer 70 procent op straat geïntimideerd te zijn. Van de mannen heeft 1 op de 3 in 2020/’21 met straatintimidatie te maken gehad, tienerjongens vaker dan jongvolwassen mannen.

Op straat geïntimideerd, 2020/'21
Geslacht en leeftijdStraatintimidatie ervaren (% weleens)
Vrouwen
Totaal66,8
12 of 13 jaar49,3
14 of 15 jaar67,8
16 of 17 jaar71,0
18 tot 21 jaar72,7
21 tot 25 jaar66,7
Mannen
Totaal33,4
12 of 13 jaar39,5
14 of 15 jaar36,8
16 of 17 jaar34,9
18 tot 21 jaar34,0
21 tot 25 jaar28,4

Helft jonge vrouwen weleens nagefloten

Ongewenst nafluiten is de meest voorkomende vorm van straatintimidatie. De helft van de jonge vrouwen is in 2020/’21 weleens – dat wil zeggen 1 keer of vaker – ongewenst nagefloten. Naroepen met vervelende opmerkingen of beledigingen en ongewenst nasissen of naklakken ervaren jonge vrouwen met ongeveer 40 procent iets minder vaak. Circa een kwart zegt dat zij in het afgelopen jaar weleens achterna werden gelopen of achtervolgd. Bij jonge mannen is nageroepen worden de vaakst voorkomende vorm van straatintimidatie.

Vorm en frequentie straatintimidatie, 2020/'21
VormMeer dan 10 keer (% 12- tot 25-jarigen)5 tot 10 keer (% 12- tot 25-jarigen)3 of 4 keer (% 12- tot 25-jarigen)1 of 2 keer (% 12- tot 25-jarigen)
Vrouwen
Nagefloten9,39,711,819,1
Nagesist of
nageklakt
5,46,68,515,2
Nageroepen4,66,38,520,4
Achternagelo-
pen/achtervolgd
1,32,34,915,8
Anders3,14,56,317,5
Mannen
Nagefloten2,90,91,22,5
Nagesist of
nageklakt
0,50,71,43,1
Nageroepen1,42,44,913,3
Achternagelo-
pen/achtervolgd
0,30,61,06,7
Anders0,71,64,111,7

Achternalopen meest bedreigend

Van de onderzochte vormen van straatintimidatie zijn ongewenst nafluiten en nasissen voor vrouwen het minst belastend. Ongeveer 60 procent van de slachtoffers ervaart deze vormen vooral als ongemakkelijk en op een deel van de vrouwen maakt nafluiten (21 procent) of nasissen (15 procent) helemaal geen indruk. Toch voelt circa een derde zich onveilig of bang als ze nagefloten of nagesist worden. Naroepen belast meer: de helft van de vrouwen raakt geïrriteerd of wordt boos, en bijna de helft voelt zich onveilig of bang. Achternagelopen of achtervolgd worden is het meest bedreigend: 85 procent van de vrouwen voelt zich onveilig of bang wanneer dit gebeurt.

Bij mannen heeft straatintimidatie minder impact. Achternagelopen of achtervolgd worden heeft de sterkste impact: 43 procent voelt zich dan onveilig of bang. Nageroepen worden maakt hen het vaakst geïrriteerd of boos (39 procent).

Impact straatintimidatie op jonge vrouwen, 2020/'211)
VormDoet me niks (% geïntimideerde vrouwen)Voel me ongemakkelijk (% geïntimideerde vrouwen)Voel me geïrriteerd of boos (% geïntimideerde vrouwen)Voel me onveilig of bang (% geïntimideerde vrouwen)Iets anders (% geïntimideerde vrouwen)
Nafluiten20,760,831,932,72,7
Nasissen of klakken14,958,641,435,81,6
Naroepen12,645,251,245,73,8
Achternalopen3,331,522,185,42,0
1)Meerdere antwoorden mogelijk.

Ruim 1 op de 3 vrouwen zoekt of belt iemand op

De meeste jongeren, 60 procent, negeren het als ze op straat worden lastiggevallen. Vrouwen doen dit met 64 procent vaker dan mannen (51 procent). Behalve ‘negeren’ hebben vrouwen ook andere manieren om met straatintimidatie om te gaan dan mannen: ze zoeken op het moment dat ze worden lastiggevallen vaker gezelschap van andere mensen of bellen iemand op (37 procent), ze maken vaker een afwijzend of boos gebaar (26 procent) en ze pakken vaker iets waarmee ze zich kunnen verdedigen, zoals sleutels, deodorant of pepperspray (18 procent). Mannen lachen erom, maken een afwijzend gebaar of spreken de daders erop aan (17 tot 19 procent).

Reactie op straatintimidatie, 2020/'211)
GeslachtNegeer het (% geïntimideerde jongeren)Lach erom (% geïntimideerde jongeren)Reageer afwijzend of boos (% geïntimideerde jongeren)Spreek dader(s) aan (% geïntimideerde jongeren)Zoek/bel anderen op (% geïntimideerde jongeren)Meld het bij de politie (% geïntimideerde jongeren)Pak verdedigingswapen (% geïntimideerde jongeren)Iets anders (% geïntimideerde jongeren)
Vrouwen64,211,125,513,137,22,017,63,4
Mannen50,819,216,817,98,92,47,25,9
1) Meerdere antwoorden mogelijk.

In steden meer straatintimidatie dan op platteland

Het percentage jonge vrouwen dat weleens te maken heeft met straatintimidatie loopt uiteen van 55 procent in niet-stedelijke gemeenten tot 75 procent in zeer sterk stedelijk gemeenten. In de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geeft gemiddeld 77 procent van de jonge vrouwen aan in 2020/’21 op straat lastiggevallen te zijn.