Tevredenheid met woning licht opgelopen

jongen in tuin
© CBS
Bijna 86 procent van de huishoudens gaven in 2021 aan tevreden te zijn met hun woning. Van de huishoudens in een koopwoning was bijna 95 procent (zeer) tevreden met de woning. Huurders waren met ruim 72 procent minder vaak tevreden. Dat blijkt uit het Woononderzoek Nederland 2021. Deze enquête wordt driejaarlijks gehouden onder bijna 47 duizend Nederlanders.

Ten opzichte van het vorige onderzoek in 2018 is de tevredenheid licht gestegen (1 procentpunt), maar ligt nog altijd lager dan in 2009, toen nog 90 procent aangaf (zeer) tevreden te zijn met de woning. Vooral onder huishoudens in een huurwoning nam de tevredenheid af. In 2009 was nog bijna 81 procent van de hurende huishoudens (zeer) tevreden met de woning. 

Tevredenheid met de woning
JaarTotaal (% huishoudens)Eigenaar (% huishoudens)Huurder (% huishoudens)
200289,296,980,0
200689,796,880,8
200990,096,580,6
201289,094,980,3
201586,993,876,9
201884,693,471,4
202185,694,672,3

65-plussers het vaakst tevreden

Huishoudens met 65-plussers zijn het vaakst tevreden met de woning. Van de huishoudens met 65- tot 75-jarigen was bijna 90 procent (zeer) tevreden met de woning. Bij 75-plussers is dit bijna 93 procent. Met name oudere huurders zijn relatief vaak tevreden in vergelijking met jongere huurders. In de hoogste leeftijdscategorie zijn de huurders met bijna 88 procent zelfs vaker tevreden dan de gemiddelde Nederlander. Huishoudens tot 35 jaar zijn minder vaak tevreden (minder dan 79 procent). In deze groep gaat het vaker om huurders dan om kopers.

Tevredenheid met de woning, naar leeftijd huishoudenhoofd
 Totaal (% huishoudens)Eigenaar (% huishoudens)Huurder (% huishoudens)
Jonger dan 35 jaar78,693,169,4
35 tot 45 jaar83,293,264,7
45 tot 55 jaar84,493,263,5
55 tot 65 jaar86,695,268,3
65 tot 75 jaar89,696,179,5
75 jaar of ouder92,697,287,9

Minste tevreden huishoudens in Zuid-Holland

Van de provincies heeft Overijssel relatief de meeste huishoudens die tevreden zijn met de woning, ruim 90 procent. In Zuid-Holland is het percentage met ruim 81 het laagste. Ook voor eigenaren en huurders afzonderlijk nemen deze provincies de hoogste en laagste plaats in wat betreft tevredenheid. Naast de inwoners van Zuid-Holland zijn ook die van Noord-Holland en Groningen minder vaak tevreden dan gemiddeld.

Tevredenheid met de woning, naar provincie
ProvincieTevreden met de woning (% huishoudens)
Overijssel90,3
Zeeland89,4
Friesland88,9
Flevoland88,5
Gelderland88,1
Noord-Brabant87,7
Drenthe87,4
Utrecht86,4
Limburg86,1
Nederland85,6
Groningen85,3
Noord-Holland83,2
Zuid-Holland81,3