Huishoudens

Het Woononderzoek Nederland is een enquête onder personen. Diens huishouden wordt getypeerd naar het antwoord en de persoonskenmerken van de respondent.