Grootste cao-loonstijging in jaren, maar inflatie is hoger

© Hollandse Hoogte / Bert Spiertz
De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van 2022 met 3,4 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit is de grootste stijging na het eerste kwartaal van 2009 (3,6 procent). Ondanks deze forse toename ligt de cao-loonontwikkeling ruim onder de ontwikkeling van de consumentenprijzen. In het derde kwartaal lagen die 12,3 procent hoger dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Cao-lonen en consumentenprijzen
JaarKwartaalReële cao-loonontwikkeling (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Consumentenprijzen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20131e kwartaal-1,61,43,0
20132e kwartaal-1,61,22,8
20133e kwartaal-1,81,02,8
20134e kwartaal-0,70,91,6
20141e kwartaal-0,20,91,1
20142e kwartaal-0,10,91,0
20143e kwartaal0,00,90,9
20144e kwartaal0,11,00,9
20151e kwartaal1,11,30,2
20152e kwartaal0,51,40,9
20153e kwartaal0,61,40,8
20154e kwartaal0,81,50,7
20161e kwartaal1,21,80,6
20162e kwartaal1,81,80,0
20163e kwartaal2,02,00,0
20164e kwartaal1,11,80,7
20171e kwartaal-0,21,31,5
20172e kwartaal0,01,31,3
20173e kwartaal0,01,41,4
20174e kwartaal0,11,51,4
20181e kwartaal0,61,81,2
20182e kwartaal0,31,81,5
20183e kwartaal0,12,12,0
20184e kwartaal0,22,22,0
20191e kwartaal-0,22,32,5
20192e kwartaal-0,12,62,7
20193e kwartaal0,02,72,7
20194e kwartaal0,12,82,7
20201e kwartaal1,43,01,6
20202e kwartaal1,52,81,3
20203e kwartaal1,83,01,2
20204e kwartaal1,82,81,0
20211e kwartaal0,62,31,7
20212e kwartaal0,22,22,0
20213e kwartaal-0,31,92,2
20214e kwartaal-2,81,94,8
2022*1e kwartaal-4,52,67,4
2022*2e kwartaal-5,43,08,9
2022*3e kwartaal-7,93,412,3
*voorlopige cijfers

In de beschikbare (jaar)cijfers van de cao-lonen en de consumentenprijsindex (cpi) die teruggaan tot 1973, is het niet eerder voorgekomen dat de ontwikkeling van de cao-lonen zover achterbleef bij de inflatie. De inflatie, die jarenlang niet boven de 2,7 procent uitkwam, is de laatste tijd opgelopen tot boven de 12,0 procent, vooral als gevolg van de snel stijgende energieprijzen. De lonen volgen de economische ontwikkeling met enige vertraging, onder andere doordat cao’s voor een langere periode worden vastgelegd. In het derde kwartaal stegen de cao-lonen 8,9 procentpunt minder dan de consumentenprijzen. De reële cao-loonontwikkeling is daarmee -7,9 procent.

Grootste stijging bij sector overheid

In het derde kwartaal van 2022 stegen de lonen het meest bij de sector overheid, namelijk met 4,9 procent. In de sector gesubsidieerde instellingen en de sector particuliere bedrijven namen de lonen toe met respectievelijk 3,1 en 3,0 procent. In hetzelfde kwartaal van vorig jaar had de sector overheid nog de kleinste loonstijging (1,4 procent).

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen
 3e kwartaal 2021 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)3e kwartaal 2022* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Totaal1,93,4
Overheid1,44,9
Particuliere bedrijven1,93,0
Gesubsidieerde instellingen2,53,1

Grootste loonstijging in onderwijs

Op het niveau van bedrijfstakken stegen de lonen in het derde kwartaal met 7,0 procent het meest in het onderwijs. Niet eerder is die zo hoog geweest in deze bedrijfstak. Een jaar geleden had het onderwijs met 0,7 procent nog de laagste loonstijging na de horeca (0,2 procent). De stijging in het onderwijs wordt onder andere veroorzaakt door het dichten van de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs vanaf januari 2022.

Samen met de handel (4,0 procent) staat de horeca (3,9 procent) nu bij de drie grootste stijgers. In de bedrijfstakken verhuur en handel van onroerend goed en financiële dienstverlening stegen de lonen het minst met respectievelijk 1,9 en 2,0 procent.

Cao-loonstijging per bedrijfstak
Bedrijfstakken3e kwartaal 2022* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)3e kwartaal 2021 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Onderwijs7,00,7
Handel4,01,7
Horeca3,90,2
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
3,81,7
Overige dienstverlening3,72,6
Vervoer en opslag3,62,5
Verhuur en overige
zakelijke diensten
3,41,7
Waterbedrijven
en afvalbeheer
3,21,9
Gezondheids-
en welzijnszorg
3,02,9
Energievoorziening3,02,1
Cultuur, sport
en recreatie
2,91,0
Informatie en
communicatie
2,82,2
Specialistische
zakelijke diensten
2,81,8
Industrie2,71,8
Bouwnijverheid2,61,9
Landbouw, bosbouw
en visserij
2,11,5
Financiële
dienstverlening
2,02,3
Verhuur en handel
van onroerend goed
1,93,3
*voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten met 4,2 procent gestegen

De contractuele loonkosten, de cao-lonen plus werkgeverspremies, stegen met 4,2 procent in het derde kwartaal. Hiermee ligt de ontwikkeling van de contractuele loonkosten hoger dan die van de cao-lonen. Dit komt met name door de tijdelijke verlaging van de WW-premie van augustus tot en met december 2021. Daartegenover staat dat de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2022 is verlaagd ten opzichte van 2021.

Cao-lonen en contractuele loonkosten
JaarKwartaalCao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Contractuele loonkosten per uur (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20151e kwartaal 1,30,5
20152e kwartaal1,40,6
20153e kwartaal1,40,6
20154e kwartaal1,50,7
20161e kwartaal 1,82,0
20162e kwartaal 1,82,0
20163e kwartaal 2,02,1
20164e kwartaal 1,81,9
20171e kwartaal 1,31,7
20172e kwartaal 1,31,7
20173e kwartaal 1,41,9
20174e kwartaal 1,52,0
20181e kwartaal 1,82,3
20182e kwartaal 1,82,3
20183e kwartaal 2,12,6
20184e kwartaal 2,22,7
20191e kwartaal 2,32,8
20192e kwartaal 2,63,2
20193e kwartaal 2,73,1
20194e kwartaal 2,83,2
20201e kwartaal 3,02,9
20202e kwartaal 2,82,7
20203e kwartaal 3,03,0
20204e kwartaal 2,82,8
20211e kwartaal 2,32,8
20212e kwartaal 2,22,7
20213e kwartaal 1,91,5
20214e kwartaal 1,91,0
2022*1e kwartaal 2,62,3
2022*2e kwartaal 3,02,8
2022*3e kwartaal 3,44,2
*voorlopige cijfers

De voorlopige cijfers over het derde kwartaal zijn gebaseerd op 97 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Ongeveer 8 op de 10 werknemers vallen onder een cao.