Omzet industrie in derde kwartaal ruim 15 procent hoger

Productie van zonnepanelen
© CBS / Alrik Swagerman
In het derde kwartaal van 2021 was de omzet van de industrie 15,4 procent hoger dan een jaar eerder. Vorig kwartaal nam het omzetniveau al voor het eerst sinds eind 2018 toe. Het omzetniveau lag in het derde kwartaal hoger dan vóór het begin van de coronacrisis. Per saldo verwachten industriële producenten in het vierde kwartaal een hogere omzet te behalen en een hogere personeelsbezetting dan in het derde kwartaal van 2021. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De binnenlandse en de buitenlandse omzet van industriële producenten waren in het derde kwartaal van 2021 respectievelijk 18,2 en 13,7 procent hoger dan een jaar eerder. De afzetprijzen lagen 15,4 procent hoger dan een jaar eerder.

Omzet industrie
   Binnenland (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Buitenland (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Totaal (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20161e kwartaal-5,4-1,3-2,8
20162e kwartaal-5,4-4,4-4,8
20163e kwartaal-3,0-2,4-2,6
20164e kwartaal4,0-0,11,4
20171e kwartaal10,610,010,2
20172e kwartaal4,38,77,1
20173e kwartaal1,57,25,2
20174e kwartaal2,48,46,1
20181e kwartaal4,17,66,3
20182e kwartaal8,75,86,8
20183e kwartaal11,85,97,9
20184e kwartaal7,6-2,11,4
20191e kwartaal-0,2-6,8-4,4
20192e kwartaal-1,0-7,0-4,8
20193e kwartaal-4,1-7,6-6,3
20194e kwartaal-4,70,5-1,5
20201e kwartaal0,0-2,6-1,7
20202e kwartaal-16,4-15,9-16,1
20203e kwartaal-7,9-7,8-7,8
20204e kwartaal-6,8-7,4-7,2
20211e kwartaal-1,1-2,0-1,6
20212e kwartaal20,220,520,4
20213e kwartaal18,213,715,4

Aantal faillissementen opnieuw laag

In het derde kwartaal van 2021 werden in de industrie 22 faillissementen uitgesproken. Dat zijn er, net als in de voorgaande kwartalen van 2021, aanzienlijk minder dan een jaar eerder. In 2020 werden er in het derde kwartaal 58 faillissementen uitgesproken.

Omzettoename meeste hoofdbranches, min voor transport

De meeste hoofdbranches in de industrie boekten een hogere omzet dan een jaar eerder. De omzetontwikkeling was in het derde kwartaal van 2021 het hoogst voor de producentengroep in de raffinaderijen en chemie (+47,4 procent). In deze hoofdbranche hebben, net als een kwartaal eerder, voornamelijk de aardolie- en de chemische industrie meer omzet gegenereerd dan een jaar eerder; respectievelijk 93,3 en 37,3 procent. De afzetprijzen stegen voor de aardolie-industrie en de chemische industrie met respectievelijk 60,0 en 35,7 procent. In de aardolie-industrie was de omzettoename in het buitenland het hoogst (+105,0 procent), terwijl de chemische industrie vooral in het binnenland meer omzette (+58,1 procent). Ook de basismetaal- en metaalproductenindustrie, de papier- en grafische industrie, de hout- en bouwmaterialenindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie zetten meer om.

Alleen in de transportmiddelenindustrie lag het omzetniveau lager dan een jaar eerder (-7,8 procent). In deze hoofdbranche hadden de groep producenten van auto’s, aanhangwagens en opleggers een lagere omzet dan een jaar eerder (-23,6 procent). In het buitenland werd 28,8 procent minder omgezet dan een jaar eerder. De producenten van overige transportmiddelen boekten daarentegen meer omzet dan een jaar eerder (+19,4 procent). In deze deelbranche zijn onder andere producenten van schepen, treinen, vliegtuigen en (brom)fietsen actief.

Omzet industriële branches, 3e kwartaal 2021
Branches Omzet (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Totaal industrie15,4
Raffinaderijen, chemie47,4
Metaal26,3
Papier, grafisch19,5
Hout, bouwmaterialen6,6
Voedings- en genotmiddelen6,1
Transport-7,8

Hogere omzet en personeelssterkte verwacht in vierde kwartaal

Per saldo verwacht 24 procent van de industriële ondernemers aan het begin van het vierde kwartaal dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen. Ondernemers zijn hiermee positiever gestemd over de omzet dan vorig kwartaal. Het saldo wordt bepaald door het percentage positief gestemde ondernemers te verminderen met het percentage negatief gestemde producenten.

Per saldo geeft 21 procent van de ondernemers aan een toename van de personeelssterkte te verwachten in het vierde kwartaal. Vorig kwartaal waren bedrijven ook al positief gestemd over de personeelssterkte. Toen gaf per saldo 18 procent van de ondernemers aan een toename te verwachten in de komende drie maanden.

Verwachtingen industrie over omzet en personeel
JaarKwartaalOmzet (% saldo ondernemers die toe- of afname verwachten)Personeelssterkte (% saldo ondernemers die toe- of afname verwachten)
20201e kwartaal4,28,4
20202e kwartaal-50,3-21,4
20203e kwartaal-1,9-7,1
20204e kwartaal6,9-1,8
20211e kwartaal0,32,0
20212e kwartaal18,511,1
20213e kwartaal1417,6
20214e kwartaal24,121,4