Geen bedrijfsopvolger voor meer dan 16 duizend boerderijen

© Hollandse Hoogte / Rob Voss
Meer dan de helft (59 procent) van de Nederlandse boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder had in 2020 geen bedrijfsopvolger. Vooral bij kleine en zeer kleine bedrijven was er vaak geen opvolger beschikbaar. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat er een bedrijfsopvolger was. Dit meldt CBS op basis van voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2020.

In 2020 waren er ruim 52 duizend landbouwbedrijven, waarvan ruim 27 duizend met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Van deze bedrijven hadden er ongeveer 11 duizend een bedrijfsopvolger en 16 duizend (59 procent) niet.

Landbouwbedrijven met bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder
JaartalGeen bedrijfsopvolger (x 1 000)Bedrijfsopvolger (x 1 000)
2020*16,2211,23
201615,4010,13
201220,6310,59
200822,739,33
200426,7211,34
200029,6913,83
*Voorlopige cijfers

Groter bedrijf heeft vaker bedrijfsopvolger

Bedrijfsgrootte speelt een belangrijke rol bij de bedrijfsopvolging. Vooral op grote en middelgrote bedrijven is er meestal een opvolger beschikbaar. Van de grote bedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder had 70 procent in 2020 een bedrijfsopvolger, bij middelgrote bedrijven was dit bijna 50 procent.

Aantal bedrijfsopvolgers voor grote en middelgrote bedrijven afgenomen

Het percentage bedrijfsopvolgers voor grote en middelgrote bedrijven zat sinds 2004 in de lift, maar is van 2012 tot 2020 iets afgenomen. Het aandeel bedrijfsopvolgers op bedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder nam in deze periode voor grote bedrijven af van 71 naar 70 procent en voor middelgrote bedrijven van 56 naar 49 procent.

Voor de kleine bedrijven is het percentage bedrijfsopvolgers iets gestegen van 28 naar 29 procent. Van de zeer kleine bedrijven heeft een beperkt aantal (18 procent) een opvolger. Deze bedrijven bezitten 3 procent van het totale landbouwareaal en zijn verantwoordelijk voor minder dan 1 procent van de totale landbouwproductie.

Landbouwbedrijven met bedrijfsopvolger, bedrijfsgrootte
JaartalZeer klein (%)Klein (%)Middelgroot (%)Groot (%)
2020*17,929,049,070,2
201618,027,247,670,3
201214,728,455,871,3
20088,820,953,765,1
200410,522,650,252,5
20009,424,153,355,0
*Voorlopige cijfers

Melkveebedrijf populairst bij bedrijfsopvolgers

Het animo voor bedrijfsovername is het grootst bij melkveebedrijven. Op bijna twee derde van de melkveebedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder was er in 2020 een bedrijfsopvolger. Hiermee is het animo om een melkveebedrijf over te nemen anderhalf keer zo groot als op een doorsnee landbouwbedrijf.

Ook voor geitenbedrijven is de belangstelling voor bedrijfsovername groot. Voor 54 procent van de geitenbedrijven stond een bedrijfsopvolger klaar. De minste interesse voor bedrijfsovername was er voor schapenbedrijven (19 procent).

Landbouwbedrijven met bedrijfsopvolger, bedrijfstype
Jaartal2020* (%)2016 (%)
Totaal4140
Melkvee6361
Geiten5453
Pluimvee5146
Vleeskalveren4344
Varkens4037
Akkerbouw3838
Bloembollen3736
Fruit3333
Overige3130
Paard- en pony2930
Opengrondsgroenten2728
Snijbloemen2222
Pot- en perkplanten2218
Boomkwekerij2221
Glasgroente2020
Schapen1918
*Voorlopige cijfers

Laagste aantal bedrijfsopvolgers in Limburg

In de provincie Flevoland was er in 2020 voor ruim de helft (55 procent) van de land- en tuinbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder een opvolger beschikbaar. Het aantal bedrijfsopvolgers was het kleinst in Limburg (34 procent). Landbouwbedrijven in de noordelijke provincies hebben vaker een bedrijfsopvolger dan bedrijven in de zuidelijke provincies.

De opvolging van melkvee- en akkerbouwbedrijven is met achtereenvolgens 76 procent en 55 procent het best geregeld in de provincie Flevoland.

Melkvee- en akkerbouwbedrijven met bedrijfsopvolger, 2020*
ProvincieMelkveebedrijven (%)Akkerbouwbedrijven (%)
Fryslân6440
Flevoland7655
Utrecht6024
Drenthe6842
Groningen6348
Overijssel6427
Noord-Holland6239
Zuid-Holland5846
Gelderland6029
Zeeland6547
Noord-Brabant6130
Limburg6231
*Voorlopige cijfers