Bedrijfsgrootte

Omvang van het bedrijf, gebaseerd op Standaard Opbrengst (SO). SO is een gestandaardiseerde maat voor de economische omvang van agrarische bedrijven, gebaseerd op de opbrengst die gemiddeld op jaarbasis per gewas of diercategorie wordt behaald. De SO van een bedrijf is de som van de totale SO van alle gewassen en dieren. SO wordt uitgedrukt in euro's.
Zeer kleine bedrijven: < 25.000 euro SO
Kleine bedrijven: 25.000 – 100.000 euro SO
Middelgrote bedrijven: 100.000 – 500.000 euro SO
Grote bedrijven: > 500.000 euro SO