Zoekresultaten

79 resultaten voor vermogensmisdrijf
79 resultaten voor vermogensmisdrijf

Pagina 1 van 4

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, registraties verdachten Soort misdrijf, regionale eenheden Politie en gemeente

Cijfers

Jongeren vaakst verwezen naar Halt om vermogensmisdrijf

Ook een overtreding van de leerplichtwet was vaak reden voor doorverwijzing.

Artikelen

Vermogensmisdrijf

Misdrijf, omschreven in artikel 208 t/m 214, 216 t/m 223, 225 t/m 232, 234, 311, 312, 321 t/m 323, 326 t/m 334, 336, 337, 416 en 417bis Wetboek van Strafrecht.

Overig

Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio

Geregistreerde en opgehelderde diefstallen; geregistreerde verdachten soort diefstal, regionale eenheden Politie en gemeente

Cijfers

Financiële schade van criminaliteit tegen burgers

In 2021 heeft het CBS voor het eerst onderzoek gedaan naar de totale omvang van de financiële schade van criminaliteit tegen burgers. In dit artikel worden de uitkomsten van dit onderzoek...

Publicaties

Helft minder jongeren naar Halt vanwege vuurwerkovertreding in 2021

In 2021 werden 690 jongeren naar Halt verwezen vanwege een vuurwerkovertreding. Dat is 50 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Online Veiligheid en Criminaliteit 2022

In deze publicatie staat centraal de veiligheid(sbeleving) op internet en het slachtofferschap van online criminaliteit. Ook wordt aandacht besteed aan online discriminatie en aan online oproepen tot...

Publicaties

Financiële schade criminaliteit tegen burgers

Deze maatwerktabel bevat cijfers over de financiële schade van criminaliteit tegen burgers, de vergoeding van de schade, de aangifte van de schade, en de financiële problemen die de slachtoffers door...

Cijfers

Vervolging en berechting misdrijven; sociaal-economische categorie

Misdrijven Soort verdachte, type misdrijf, leeftijd, sociaal-economische categorie

Cijfers

Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar soort misdrijf, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Cijfers

Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit

Registraties en aanhoudingen van verdachten, nationaliteit, wel/niet woonachtig in Nederland

Cijfers

Verdachten; delictgroep, stedelijkheid buurt en woongemeente

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar soort misdrijf, woongemeente en stedelijkheid van de woonbuurt van de verdachte.

Cijfers

2,5 miljard euro schade door criminaliteit tegen burgers

In 2021 waren Nederlanders naar eigen zeggen slachtoffer van 3,2 miljoen vermogensdelicten en 1,0 miljoen vernielingen. De hierbij zelf gerapporteerde schade bedroeg 2,5 miljard euro. De slachtoffers...

Artikelen

Burger ervaart, politie registreert minder criminaliteit

In 2017 23% minder slachtoffers criminaliteit dan in 2012. Geregistreerde misdrijven per inwoner daalden met 30%

Artikelen

Het mysterie van de verdwenen criminaliteit

Dit artikel beschrijft die langetermijnontwikkelingen in de criminaliteit aan de hand van gegevens over geregistreerde misdrijven, moord en doodslag en slachtofferschap van criminaliteit.

Publicaties
Artikelen

Geregistreerde criminaliteit; tijdreeks vanaf 1948

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven en registraties van verdachten naar verslagjaar

Cijfers
Artikelen

Bedrog

Vermogensmisdrijf, omschreven in art. 326 t/m 334, 336 en 337 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Valsheidsmisdrijf

Vermogensmisdrijf, omschreven in art. 208 t/m 234 Wetboek van Strafrecht. Bijvoorbeeld vals geld maken of in omloop brengen en valsheid in geschrifte.

Overig

Eenvoudige diefstal

Vermogensmisdrijf, omschreven in artikel 310 Wetboek van Strafrecht. Het wegnemen van een goed waarvan men weet dat het van een ander is, met de bedoeling om het te houden.

Overig

Verduistering

Vermogensmisdrijf, omschreven in artikel 321 t/m 323 Wetboek van Strafrecht. Hiervan is sprake wanneer iemand besluit om een goed dat eigenlijk van een ander is niet (meer) terug te geven.

Overig

Gekwalificeerde diefstal

Vermogensmisdrijf, omschreven in artikel 311 Wetboek van Strafrecht. Het onder verzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld woninginbraak of autodiefstal, wegnemen van een goed waarvan men weet dat het...

Overig