Zoekresultaten

126 resultaten voor leegstand
126 resultaten voor leegstand

Pagina 1 van 6

Overig

Landelijke monitor leegstand 2022

De Landelijke Monitor Leegstand geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van woningen en voor alle gemeenten in Nederland inzicht in de...

Cijfers

Leegstand

Cijfers over leegstand van woningen en bedrijven op wijk- en/of buurtniveau

Overig

Minder leegstaande woningen, kantoren en winkels

De leegstand van onder andere woningen, kantoren en winkels in Nederland is in vergelijking met 2021 met ruim 10 duizend afgenomen naar 219 duizend objecten op 1 januari 2022. I2,6 procent van alle...

Artikelen

Methodebeschrijving Landelijke Monitor Leegstand

Methodebeschrijving Landelijke Monitor Leegstand

Overig

Landelijke monitor leegstand 2021

De Landelijke Monitor Leegstand geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van woningen en voor alle gemeenten in Nederland inzicht in de...

Cijfers

Begin 2021 stond 2,4 procent van de woningen leeg

Op 1 januari 2021 stonden 187 duizend woningen leeg, 2,4 procent van alle woningen. Hoger was de leegstand van kantoren en winkels met respectievelijk 10,2 procent en 8,7 procent.

Artikelen

Leegstand vastgoed licht gedaald in 2015

De landelijke monitor leegstand geeft overzicht over het leegstaande vastgoed in Nederland.

Artikelen

Leegstand vastgoed van Nederland in beeld

Het CBS heeft met Geonovum en het Kadaster een Leegstandsmonitor voor alle gemeenten samengesteld

Artikelen

Monitor brengt leegstand Nederland in beeld

De Landelijke Monitor Leegstand is een gezamenlijke onderzoek van het CBS, het Kadaster en Geonovum en geeft een integraal beeld van het aantal woningen, kantoren en winkels dat leeg staat in...

Artikelen

CBS en provincie Overijssel brengen leegstand in beeld

Kantoren die leegstaan, verlaten bedrijfsterreinen, winkelstraten met etalages waar het bord ‘te koop’ ophangt. Zes procent van al het Nederlands vastgoed wacht op een nieuwe eigenaar of gebruiker en...

Artikelen
Cijfers

Landelijke Monitor Leegstand, 2020

Administratieve leegstand uitgesplitst naar vastgoedtype en stedelijkheidsgraad

Cijfers

Landelijke Monitor Leegstand, 2015-2019

Administratieve leegstand uitgesplitst naar vastgoedtype, gebiedskenmerken en woningkenmerken.

Cijfers
Artikelen

Landelijke Monitor Leegstand

Leegstandscijfers van vastgoed in Nederland, 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Cijfers

Leegstand bedrijventerreinen in Noord-Brabant, 2017

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ bedrijventerrein

Cijfers

Leegstand bedrijven en winkels in Schagen, 2018

Een kaart van Schagen waarop te zien is in welke delen van bedrijventerreinen en winkelgebieden relatief veel of weinig leegstand is.

Cijfers

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2022

Derde kwartaalrapportage van 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Publicaties

Landelijke Monitor Leegstand, 2017-2018

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ

Cijfers

Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio

Bedrijven met 3000 euro SO (Standaard Opbrengst), gewassen, dieren in de gangbare en biologische landbouw, per activiteit, landbouwmethode, regio

Cijfers

Leegstand van rijksmonumentale niet-woningen, 2019

Onderzoek naar de administratieve leegstand van rijksmonumentale niet-woningen.

Cijfers

CBS en gemeente Heerlen starten Urban Data Center

Na Eindhoven gaat ook de gemeente Heerlen met CBS in zee om gezamenlijk data te verzamelen, combineren en verwerken om beleidsvragen te beantwoorden. Thema’s zijn onder meer veiligheidsbeleving van...

Artikelen

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, bedrijfstype

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse en bedrijfstype

Cijfers