Zoekresultaten

15461 resultaten voor journalisten
15461 resultaten voor journalisten

Pagina 1 van 619

Pers

Pers

Overig

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente naar soort afval.

Cijfers

Aantal banen per SBI per maand, januari 2021 – september 2022

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, januari 2021 – september 2022

Cijfers

Zvperc: Ziekteverzuimpercentages per BEID per kwartaal

Zvperc: Ziekteverzuimpercentages per BEID per kwartaal, 2013K1 t/m 2022K3

Overig

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.

Cijfers

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio

Cijfers

Waterschappen; balansposten per waterschap

Waterschappen jaarrekening, balansen volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording waterschappen (BBVw).

Cijfers

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd

Cijfers

Verjaardagskalender per gemeente, editie 2022

Op deze pagina staant per gemeente in Nederland het aantal jarigen per dag van het jaar.

Dashboards

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

Kerncijfers begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.

Cijfers

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per dag

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2014/’15 en 2018/’19 naar studierichting.

Cijfers

Onderwijsachterstanden per gemeente, 2021

Dashboard dat per gemeente de spreiding op risico’s op onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december

Gemeenschappelijke regelingen, balansen volgens voorschriften. Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies.

Cijfers

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,

Cijfers

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per kwartaal

Gemiddelde brandstofprijs Euro 95, Diesel, Lpg, Cng, Elektrisch

Cijfers

Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen

Loonkosten per eenheid product, toegevoegde waarde per gewerkt uur Bedrijfstakken, oorspronkelijk en gecorrigeerd voor seizoeninvloeden

Cijfers

Aantal banen per SBI per maand, februari 2022 – juni 2022

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, februari 2022 – juni* 2022

Cijfers

Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en prijzen, conjunctuurbeeld, faillissementen en stuctuurgegevens per bedrijfstak

Cijfers

Peer review 2015

Over de Praktijkcode voor de Europese statistieken - Peer review 2015

Overig

Sterfte per week

Tijdreeks over Sterfte per week

Overig

Kerncijfers per postcode

Postcode-6 en postcode-4 gegevens over demografie, wonen, energie, inkomen, voorzieningen en geografie

Overig

Jaarloon werknemers per bedrijfstak

Overzicht arbeidsmarkt: ontwikkeling van het gemiddelde jaarloon en bijzondere beloning van werknemers per bedrijfstak

Overig

Beidsmetvestigingsinfo: Aantal banen per vestigingsgemeente

Beidsmetvestigingsinfo: Aantal banen bij bedrijven of instellingen per vestigingsgemeente, 2006 t/m 2021

Overig
Overig