Zoekresultaten

2335 resultaten voor beroepsbevolking
2335 resultaten voor beroepsbevolking

Pagina 1 van 94

Werkzame beroepsbevolking, thuiswerkuren

Werkzame beroepsbevolking, thuiswerkuren, gewerkte uren geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Cijfers

Dashboard beroepsbevolking

Dashboard beroepsbevolking.

Dashboards

Werkzame beroepsbevolking op Caribisch Nederland die meer dan 40 uur werkt

De werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) op Caribisch Nederland en per eiland naar hun gebruikelijke arbeidsduur per week in 2022.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking naar beroep en arbeidsmarktregio, 2023

Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in Nederland verbijzonderd naar beroep en regio in 2023

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking, flexwerker, zzp Positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Werkzame beroepsbevolking Beroep, persoonskenmerken, kenmerken werkkring

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking Geslacht, persoonskenmerken, bedrijfstakken en branches

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Werkzame beroepsbevolking, anciënniteit Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring, arbeidsduur

Cijfers

Enquête Beroepsbevolking (EBB) - Onderzoeksbeschrijving

Onderzoeksbeschrijving van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Met informatie over doel, achtergrond, geschiedenis, dataverzameling, verwerking, respons, weging, nauwkeurigheid en producten van de EBB

Publicaties

Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken, positie werkkring, kenmerken

Werkzame beroepsbevolking, thuiswerken, positie werkkring geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken

Werkzame beroepsbevolking, inkomen Arbeidspositie partners, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, kinderen

Cijfers

Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2016-2022

Bevolking en beroepsbevolking (totaal/werkzaam/werkloos) naar arbeidsmarktregio, geslacht, leeftijdsklasse en onderwijsniveau, 2016-2022.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking naar beroep en sector, 2022-2023

Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in Nederland verbijzonderd naar beroep en sector in 2022-2023

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsklasse

Wisseling van beroep, arbeidsmarktmobiliteit, beroepenmobiliteit geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Wisseling van arbeidspositie, Arbeidsmarktdynamiek, instroom in werk geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Binding met de arbeidsmarkt, beroeps- en niet-beroepsbevolking; onderwijs

Binding met de arbeidsmarkt Onderwijsniveau,onderwijsrichting, geslacht, leeftijd

Cijfers

Beroepsbevolking

De beroepsbevolking bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die betaald werk hebben of werkloos zijn.

Dashboards

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gemiddeld inkomen en arbeidspositie

Persoonlijk (primair), overdrachts en gestandaardiseerd inkomen Arbeidsdeelname en persoonskenmerken

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

Wisseling van beroep, arbeidsmarktmobiliteit, Beroepenmobiliteit geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, persoonskenmerken

Langdurig werklozen, werkloosheidsduur werklozen, langdurig werkloos naar leeftijd en geslacht, oudere werklozen, lang werkloos, duur werkloos

Cijfers

Leven lang ontwikkelen; werkzame beroepsbevolking, arbeidskenmerken

leven lang leren, ontwikkelen, onderwijs, cursus, bedrijfsopleiding geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Leven lang ontwikkelen; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken

leven lang leren, ontwikkelen, onderwijs, cursus, bedrijfsopleiding bedrijfstak, geslacht, leeftijd

Cijfers

Niet-beroepsbevolking

Personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar zijn, behoren niet tot de beroepsbevolking.

Dashboards

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Persoonlijk (primair) en gestandaardiseerd inkomen, werkzamen Geslacht, positie werkkring, arbeidsduur en persoonskenmerken

Cijfers