Cover paper oranje

Papers

Wetenschappelijke publicaties, proefschriften en verslagen van kwaliteitsonderzoeken op het gebied van statistiek.

Papers in deze reeks gaan over methoden, kwaliteit, processen en informatietechnologische en conceptuele onderwerpen en die relevant zijn voor het werkterrein van CBS. Ze beschrijven het resultaat van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek dat onderzoekers van CBS (soms samen met anderen) hebben uitgevoerd. De reeks is niet bedoeld om CBS-cijfers te publiceren. De cijfers in de papers zijn dus niet als officiële CBS-uitkomsten aan te merken.

tijdreeks papers

Filter op jaar:
  1. Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV
  2. Multilateral indices and the relaunch problem
  3. A Person Network of the Netherlands
  4. Inequality and Redistribution in the Netherlands’
  5. Tijdreeks cao-lonen 2010=100
  6. Samenstellen CPI Caribisch Nederland tijdens de coronacrisis 2020
  7. Comparing activity trackers to investigate physical activity
  8. Kalman vergelijkingen en varianties na enkelvoudige en meervoudige imputatie
  9. Effect herontwerp op maandcijfers beroepsbevolking