Cover paper oranje

Papers

Wetenschappelijke publicaties, proefschriften en verslagen van kwaliteitsonderzoeken op het gebied van statistiek.

Papers in deze reeks gaan over methoden, kwaliteit, processen en informatietechnologische en conceptuele onderwerpen en die relevant zijn voor het werkterrein van CBS. Ze beschrijven het resultaat van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek dat onderzoekers van CBS (soms samen met anderen) hebben uitgevoerd. De reeks is niet bedoeld om CBS-cijfers te publiceren. De cijfers in de papers zijn dus niet als officiële CBS-uitkomsten aan te merken.

tijdreeks papers

Filter op jaar:
 1. Tijdelijke en vaste contracten
 2. Analyses bewegingsvariabelen Gezondheidsenquête 2020
 3. Schatten van kraamzorggebruik in Bangladesh
 4. Assessing Public Sector Productivity
 5. Evalueren van een tekstanalysemodel voor subpopulaties
 6. Productiviteit in de Nederlandse overheidssector
 7. De Nederlandse productiviteitspuzzel
 8. Schatten van kansendichtheden met neurale netwerken
 9. Herziening van de Vermogensstatistiek 2006
 10. Samenstellen CPI Caribisch Nederland tijdens de coronacrisis 2020
 11. Potentiële vertekening in netwerk reconstructies
 12. Maandcijfers over de beroepsbevolking tijdens COVID-19
 13. CBS onderzoekt import van digitale diensten
 14. Tijdsafhankelijke correlaties in state space modellen
 15. Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends - update 2020
 16. Kleinedomeinschattingen van ziekteverzuim