Cover paper oranje

Papers

Wetenschappelijke publicaties, proefschriften en verslagen van kwaliteitsonderzoeken op het gebied van statistiek.

Papers in deze reeks gaan over methoden, kwaliteit, processen en informatietechnologische en conceptuele onderwerpen en die relevant zijn voor het werkterrein van CBS. Ze beschrijven het resultaat van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek dat onderzoekers van CBS (soms samen met anderen) hebben uitgevoerd. De reeks is niet bedoeld om CBS-cijfers te publiceren. De cijfers in de papers zijn dus niet als officiële CBS-uitkomsten aan te merken.

tijdreeks papers

Filter op jaar:
  1. Herziening van de Vermogensstatistiek 2006
  2. Samenstellen CPI Caribisch Nederland tijdens de coronacrisis 2020
  3. Potentiële vertekening in netwerk reconstructies
  4. Maandcijfers over de beroepsbevolking tijdens COVID-19
  5. CBS onderzoekt import van digitale diensten
  6. Tijdsafhankelijke correlaties in state space modellen
  7. Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends - update 2020
  8. Kleinedomeinschattingen van ziekteverzuim