Aflevering 3: Waarom de huizenprijs niet in de inflatie zit?

Thumbnail CBS Podcast
In de derde aflevering van Cijfers voor iedereen gaat Liesbeth Staats in gesprek met hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen over een fenomeen waar iedereen mee te maken heeft: inflatie. Een fenomeen waar kritiek op is. De berekeningen van het CBS zouden een vertekend beeld geven omdat de huizenprijs niet in de berekening wordt meegenomen. Peter Hein legt uit waarom het verstandig is dat niet te doen. Een gesprek over internationale afspraken, gevoelsinflatie en het monetaire beleid van de ECB.

Podcast Cijfers voor iedereen

Cijfers voor iedereen is een serie podcasts waarin het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een actueel thema belicht met de deskundigheid van zijn experts. Liesbeth Staats, journalist en programmamaker, bevraagt onze statistici elke maand over de cijfers achter het maatschappelijk debat. Ons doel is het maatschappelijk debat laden met feiten, cijfers en duiding om zo desinformatie te voorkomen. Immers: voor wat feitelijk gebeurt.