Bevolking

Het statistiekoverzicht 2023 met welke frequentie die door het CBS wordt samengesteld.

Bevolking
TitelFrequentie
Belevingen onderzoekjaarlijks
Bevolkingweek, maand, jaarlijks
Bevolking 15 tot 75 jaar, opleidingsniveau, wijken en buurtenjaarlijks
Bevolkingsprognose Caribisch Nederlandjaarlijks
Bijdrage RIVM rapport statushoudersjaarlijks
Bijdrage SCP rapport statushoudersjaarlijks
Bijdrage WODC rapport statushoudersjaarlijks
Caribisch Nederland: banen en lonenmaand, jaarlijks
Caribisch Nederland: demografiemaand, jaarlijks
Gezondheidsenquêtejaarlijks
Huishoudens in de NR Ageing societyjaarlijks
Immigratiejaarlijks
Jaarrapport Integratietweejaarlijks
Marktonderzoekassociatiejaarlijks
Omnibus enquête Caribisch Nederlandvierjaarlijks
Onderzoek asielcohortenntb
Prognoses demografiejaarlijks, driejaarlijks
SES-WOA scoresjaarlijks
Statistiek Wet Inburgeringkwartaal, jaarlijks
Volks- en Woningtellingtienjaarlijks