CBS gebouw, Leidschenveen / Den Haag

Leden directieberaad

Directeur-Generaal

Dr. T.B.P.M. (Tjark) Tjin-A-Tsoi

Nevenfuncties:

Lid van Board of Trustees van het UvA Institute for Advanced Study (IAS)
Lid van Raad van Nesteliers, Koninklijke Marechaussee 
Lid van Raad van Advies Maatschappelijke Alliantie
Lid Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI)
Voorzitter van het Bestuur ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU)
Voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH)

plv Directeur-Generaal

Dr. A.H. (Bert) Kroese

Nevenfuncties:

Deputy Chair Vision Implementation Group (VIG, European Union)
Chair Executive Board High Level Group Modernisation (HLG-MOS, UNECE)
Chair UN Commission Environmental Economic Accounting (UNCEEA, UN)

Centrale Beleids- en managementondersteuning

Drs. V.J. (Vera) de Witte

Hoofddirectie CBS Communicatie en Nieuws

Drs. M.P.M. (Mike) Ackermans

Hoofddirectie Bedrijfsvoering, IT en Methodologie

Drs. W. (Wim) van Nunspeet

Hoofddirectie Dataverzameling

Dr. A. (Astrid) Boeijen

Hoofddirectie Economie, bedrijven en nationale rekeningen

Mw. drs. M.J.M. Verbruggen

Hoofddirectie Sociaal-economische en ruimtelijke statistieken

Mw. drs. J.C.M. Imbens

Blaise

Drs. H.J.A. (Harry) Wijnhoven

Downloads