Release Notes CBS Voice Assistant

Op deze pagina kunnen gebruikers van de CBS Voice Assistent volgen welke veranderingen zijn doorgevoerd in opeenvolgende releases van de Voice Assistent van het CBS.

9 juli 2020

 De cijfers over werkloosheid zijn nu op maandbasis in plaats van op kwartaalbasis. Hierdoor wordt met grotere actualiteit inzicht gegeven in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

 Het RIVM is gestopt met de dagelijkse berichtgeving over corona-besmettingen en sterfgevallen. Deze cijfers worden nu ook niet meer door de CBS voice assistent gegeven.

17 april 2020

 Het corona-dossier is uitgebreid met de vraag naar het aantal mensen werkend in cruciale beroepen.

15 april 2020

 Het corona-dossier is uitgebreid met de vraag naar het wekelijkse aantal faillissementen van bedrijven.

8 april 2020

 Het onderwerp ‘Milieu’ is toegevoegd als vijfde onderwerp.  Het corona-dossier is toegevoegd als (tijdelijke) derde tak, naast de reguliere nieuwsartikelen en cijfers.

 De opmaak van tabellen is geüniformeerd naar een weergave met één kolom. Hierdoor zijn de tabellen op vrijwel alle schermen geheel zichtbaar

 Bug fix:

  • Vertraging in opleveren van vrijgegeven nieuwsberichten is opgeheven. Nieuwsberichten worden nu vrijwel real-time opgehaald op het moment van vrijgave.
  • De afhandeling van “ik wil een ander onderwerp” is verbeterd, waardoor gebruikers niet meer in een loop terechtkomen en het gesprek niet vroegtijdig wordt beëindigd.
  • De afhandeling van “ik heb een andere vraag” is verbeterd, waardoor gebruikers een context specifiek alternatief krijgen aangeboden.

27 februari 2020

 Het onderwerp ‘Prijzen’ is toegevoegd als vierde onderwerp. Binnen dit onderwerp kan ook de huurprijscalculator van het CBS worden aangeroepen.

 Op smartphones wordt het overzicht met onderwerpen getoond in de vorm van pictogrammen, zodat gebruikers eenvoudig kunnen navigeren naar een onderwerp naar keuze.

 Bug fix:

  • Gebruikers komen niet meer in een oneindige loop terecht indien zij een fout maken binnen het nieuws overzicht.

23 januari 2020

 De CBS Voice Assistent is in productie gegaan en kan in de Google Assistant worden gebruikt door te zeggen: “Praat met het CBS”

 De CBS Voice Assistent kan veel gestelde vragen omtrent 3 thema’s beantwoorden: ‘Bevolking’, ‘Inkomen’ en ‘Arbeidsmarkt’. Per vraag zijn er doorklikmogelijkheden naar de onderliggende tabellen of naar CBS webpagina’s met meer informatie. Ook kun je de drie meest recente nieuwsartikelen van het CBS opvragen.