Zonnestroom op regionaal niveau

Wat behelst het onderzoek zonnestroom?  

Inzicht verschaffen in het opgesteld vermogen aan zonnepanelen op regionaal niveau. Zonnepanelen zijn een vorm van hernieuwbare energie en dragen bij aan de doelstelling van de overheid tot CO2 reductie door middel van gebruik van hernieuwbare energie in plaats van fossiele brandstoffen.