Leveringen van elektriciteit en aardgas via het openbare net

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Inzicht verschaffen in de leveringen van elektriciteit en aardgas via het openbare net aan woningen en bedrijven. Voor bedrijven is dit inclusief de leveringen via het openbare net aan bedrijvennetten.

Doelpopulatie

Aansluitingen van in Nederland gevestigde woningen en bedrijven die elektriciteit en aardgas geleverd krijgen via het openbare net.

Statistische eenheid

De aansluiting op het openbare elektriciteitsnet of het openbare aardgasnet in Nederland. Bij bedrijven kunnen er meerdere aansluitingen op een adres voorkomen. Deze aansluitingen worden gegroepeerd per adres, waarna per adres een bedrijfstakaanduiding wordt toegekend.

Aanvang onderzoek

Omstreeks 2010.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Woningen

Voorlopige cijfers: 4e kwartaal van het jaar volgend op het verslagjaar.

Definitieve cijfers: 4e kwartaal van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Bedrijven

Voorlopige cijfers: 1e kwartaal van het tweede jaar volgend op het verslagjaar. Voorlopige cijfers over 2014 worden bijvoorbeeld in het 1e kwartaal van 2016 gepubliceerd.
Definitieve cijfers: 1e kwartaal van het tweede jaar volgend op het verslagjaar. Definitieve cijfers over 2014 worden bijvoorbeeld in het 1e kwartaal van 2017 gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

De brongegevens zijn de aansluitingenregisters van de energiebedrijven. Deze registers bevatten gegevens van alle aansluitingen op het openbare gas- en elektriciteitsnet. De registers die het CBS daarnaast voor de analyse gebruikt zijn onder andere de Basis Administratie Gebouwen (BAG), het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) en een register van vastgoedobjecten (Dataland).

De leveringen via het openbare net worden voor woningen uitgesplitst naar vijf woningtypen (appartement, tussenwoning, hoekwoning, twee-onder-één-kap en vrijstaande woning) en voor bedrijven naar bedrijfstakken volgens de Standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Waarnemingsmethode

De aansluitingenregisters worden opgevraagd bij de beheerders van het openbare net voor elektriciteit en aardgas. In de aansluitingenregisters staan gegevens van alle aansluitingen op deze netwerken.

Berichtgevers

De beheerders van het openbare elektriciteits- en aardgasnet. Deze beheerders zijn TenneT van het landelijke elektriciteitsnet, Gas Transport Services (GTS) van het landelijke aardgasnet, Zebragasnetwerk en de beheerders van de regionale netwerken voor elektriciteit en aardgas.

Steekproefomvang

Van de netbeheerders worden gegevens ontvangen van alle aansluitingen op het openbare elektriciteits- en aardgasnet in Nederland.

Controle- en correctiemethoden

• De ontvangen aansluitingenregisters worden gecontroleerd op volledigheid door het totaal van de leveringen per netbeheerder te vergelijken met cijfers uit de elektriciteitsbalans, respectievelijk de aardgasbalans van de netbeheerder.
• De leveringen van elektriciteit, respectievelijk aardgas van alle netbeheerders tezamen worden vergeleken met cijfers over de binnenlandse afleveringen van elektriciteit en aardgas via het openbare net. Deze cijfers over de binnenlandse afleveringen worden door het CBS samengesteld op basis van enquêtes bij de winningsbedrijven van aardgas, bij de landelijke netbeheerders voor cijfers over invoer en uitvoer van elektriciteit en aardgas en bij producenten van elektriciteit voor cijfers over de productie.

Weging

N.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De cijfers voor het recentste jaar zijn voorlopig. De bedrijvencijfers zijn om twee redenen voorlopig:
1. De cijfers moeten nog worden ingepast in de energiebalans van Nederland. In deze balans zijn de leveringen via het openbare net (daar aanvoer van het openbare net genoemd) van de bedrijfstakken F tot en met U niet apart zichtbaar, maar zijn daar wel in verwerkt. Als de nieuwe cijfers in deze balans worden verwerkt, kan dat tot aanpassingen leiden.
2. Als er cijfers van een nieuw jaar beschikbaar zijn worden laatste plausibiliteitscontroles uitgevoerd op jaar-op-jaar ontwikkelingen. Daarna worden de cijfers van het voorlaatste jaar definitief gemaakt.

De voorlopige en definitieve cijfers worden gepubliceerd in mln kWh (elektriciteit), respectievelijk mln m3 (aardgas).

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie controle- en correctiemethoden.