Verschillenanalyse methodewijziging bouwvergunningen

Paper cover oranje
De methode voor bouwvergunningen is in 2017 aangepast. De verschillen tussen de oude en nieuwe methode zijn in beeld gebracht.

Nieuwe inzichten in de verwerking van non-respons en late respons waren aanleiding om de methode voor de bouwvergunningen in 2017 te herzien. De nieuwe methode corrigeert voor non-respons en verwerkt late respons in de maand waarin de vergunning verleend is.