Verschillenanalyse eigendom 2018-2019

Deze verschillenanalyse maakt duidelijk wat de verschillen zijn tussen de berekende eigendomscijfers van 1 januari 2018 en 1 januari 2019.

De verschillenanalyse 2018-2019 is van belang omdat in 2019 voor het bepalen van het soort eigendom van woningen gebruik gemaakt wordt van een nieuw bronbestand. Het gevolg hiervan is dat eigendomsontwikkelingen die in 2018 lijken voor te komen niet altijd werkelijke ontwikkelingen zijn maar ontstaan door de verbetering van het bronbestand in 2019. In deze verschillenanalyse wordt vastgesteld wat de verschillen zijn tussen de jaren 2018 en 2019 en worden zover mogelijk de werkelijke verschillen gescheiden van de verschillen die ontstaan door de verbetering van het bronbestand van 2019.