Vermogensoverdrachten: Nalatenschappen

De statistiek nalatenschappen is onderdeel van statistieken over inkomen, vermogen en bestedingen en is gebaseerd op de integrale gegevens voor de nalatenschappen van de in een bepaald jaar overleden personen in Nederland. De overledenen uit de bevolkingsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn hierbij het uitgangspunt. Voor ongeveer dertig procent van de overledenen zijn gegevens over nalatenschappen beschikbaar uit de belastingaangiften successierecht. De gegevens voor het overige deel van de overledenen worden geraamd op basis van de vermogensgegevens uit het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV) van het CBS. In de publicaties van de statistiek wordt geen onderscheid gemaakt tussen gegevens voor overledenen waarvan de aangifte beschikbaar is en overledenen waarvan geen aangifte beschikbaar is.