Methode heropnamenratio in ziekenhuizen, 2021

Berekeningsmodel (2021) voor het bepalen van heropnamenratio’s voor Nederlandse ziekenhuizen, gecorrigeerd voor verschillen in case-mix.

Dit Engelstalige rapport beschrijft de methode die is toegepast voor het berekeningsmodel van 2021. Ook wordt de kwaliteit van het model geëvalueerd. Vergeleken met vorige heropnamenmodellen is een extra diagnosegroep voor COVID-19 opnamen toegevoegd. Het model is berekend op basis van data uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) van DHD.

Het bijgevoegde Excelbestand ‘coefficients readmission ratio model 2021.xls’ bevat de coëfficiënten en standaardfouten van het model, per diagnosegroep.

In het heropnamenmodel worden grotendeels dezelfde variabelen gebruikt als door het CBS worden toegepast in het model voor de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). Voor de indeling van deze variabelen wordt daarom verwezen naar het bestand 'Classification of variables HSMR 2021' en het methoderapport van de HSMR 2021, zie de link hieronder.