Methode heropnamenratio in ziekenhuizen, 2017

Berekeningsmodel (2017) voor het bepalen van heropnamenratio’s voor Nederlandse ziekenhuizen, gecorrigeerd voor verschillen in case-mix.

Dit Engelstalige rapport beschrijft de methode die is toegepast voor het berekeningsmodel van 2017. Ook wordt de kwaliteit van het model geëvalueerd. Het model is berekend op basis van data uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) van DHD.

Het bijgevoegde Excelbestand ‘coefficients readmission ratio model 2017.xls’ bevat de coëfficiënten en standaardfouten van het model, per diagnosegroep.

In het heropnamenmodel worden dezelfde variabelen gebruikt als door het CBS worden toegepast in het model voor de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). Voor de indeling van de variabelen wordt daarom verwezen naar het bestand 'Classification of variables HSMR 2017' en het methoderapport van de HSMR 2017, zie de link hieronder.