HSMR 2017 Methodological report

Het CBS heeft net als vorige jaren de Hospital Standardised Mortality Ratios (HSMRs) berekend voor Nederlandse ziekenhuizen. Dit Engelstalige rapport beschrijft de methode die is toegepast voor de berekening van de HSMRs 2015-2017.

Het Excel-bestand 'Classification of variables HSMR 2017' bevat de gebruikte indelingen voor de diagnosegroepen, zwaarteklasse, sociaaleconomische status en de herkomst van de patiënt.

Het Excel-bestand 'Coefficients HSMR 2017.xls' bevat de coëfficiënten en standaardfouten van het HSMR 2015-2017 model per diagnosegroep.