© ANP

SBI 2008 - Standaard Bedrijfsindeling 2008

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het CBS onder meer gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. De SBI kent vijf niveaus.

De eerste vier cijfers van de SBI zijn, op enkele uitzonderingen na, gelijk aan de Europese NACE Rev 2. Op het niveau van de afdelingen, aangegeven door twee cijfers, stemmen SBI 2008 en NACE Rev 2 overeen met de ISIC Rev 4 (wereldniveau). Het 5e cijfer is een nadere Nederlandse verbijzondering. De samenhang tussen internationale standaardclassificaties en de SBI is aangegeven in het volgende schema.

De NACE en ISIC worden ongeveer eens in de 15 jaar geactualiseerd. Van de laatste, in 2006/2007 gewijzigde, indelingen is de SBI 2008 afgeleid die vanaf 1-1-2008 de SBI’93 vervangt.

Indien ontwikkelingen in de Nederlandse economie daar aanleiding toe geven wordt de structuur van de SBI geactualiseerd op het niveau van de "Nederlandse" vijfde digit. Dit gebeurt niet meer dan één maal per jaar en wel per januari. Dit leidt tot een nieuwe jaarversie.

Er zijn zes jaarversies van de SBI 2008: versie 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 en versie 2018. Sinds 2019 is geen wijziging doorgevoerd in de SBI structuur. 

Overzicht van de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de jaarversies:

2012

 • Uitsplitsing van de SBI 47.91 "Detailhandel via postorder en internet" in 8 subgroepen.

2013

 • De SBI 74.10 “Industrieel design en vormgeving” en de SBI 71.11 “Architecten” zijn verder onderverdeeld. In de laatstgenoemde SBI zijn de interieurarchitecten nu afzonderlijk onderscheiden.

2014

 • Om technische reden zijn de codes in de SBI 63.9 gewijzigd (van 63.2 naar 63.9).
 • De ijssalons (56.10.3) worden niet meer apart onderscheiden en zijn opgenomen bij de SBI 56.10.2.
 • Glazenwassers en schoorsteenvegers worden apart onderscheiden binnen de SBI 81.22.

2016

 • De SBI 58.12: “Databanken” is afgesplitst van SBI 58.11: ‘Uitgeverijen van boeken en databanken’. Hiermee is de SBI ook op dit punt conform de NACE.
 • De titels van 46.75.2, 47.51.1, 55.20.2, 58.11 en 58.12, 65.30.1, 86.91.3 en 96.02.2 zijn aangepast.

2017

 • Het landbouwgedeelte is verder gedetailleerd via 35 extra vijf-cijferige klassen.
 • De titels van 56.10.2, 87.2 en 87.20 zijn aangepast.

2018

 • Schadeverzekeringen SBI 65.12 wordt uitgesplitst in Schadeverzekeringen (geen zorgverzekering) SBI 65.12.1 en Zorgverzekeringen SBI 65.12.2.
 • Kinderopvang SBI 88.91.1 en Peuterspeelzaalwerk SBI 88.91.2 zijn samengevoegd in SBI 88.91 Kinderopvang. Door een wettelijke wijziging was het onderscheid niet meer te maken.
 • De titels van 01.24, 01.3, 01.30 en 45.20.5 zijn aangepast.
 • Hieronder staat meest recente versie van de SBI 2008 (update 2019), zowel de structuur van de SBI als de toelichting op de SBI. In de toelichting worden voor iedere klasse de activiteiten beschreven die in die klasse thuishoren. Ook zijn de SBI’93 en schakelschema’s tussen SBI indelingen nog beschikbaar.

2019

 • De titel van 62.02 is aangepast.

2021

 • De titels van 70.21 en 85.32.2 zijn aangepast.

2022

 • De titels van 20.15, 23.3, 23.32, 23.43, 47.71.6 en 82.92 zijn aangepast.

Er is een interactief programma, de typeermodule, beschikbaar om de codes van de SBI op te zoeken.

SBI - Standaard Bedrijfsindeling

 1. Grondslagen van de SBI '93
 2. Schakelschema SBI'93 - 2008
 3. Schakelschema SBI 2008 - SBI'93
 4. Schakelschema SBI’74 – SBI’93
 5. SBI '93 versie 2004
 6. De toelichting op de SBI 2008 - versie 2018 Update 2022
 7. De structuur van de SBI 2008 - versie 2018, update 2022